Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Επίβλεψη Έργου

Η “Spazio” είναι αυστηρά προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την υψηλή ποιότητα των κατασκευαστικών έργων, τη συνεχή αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής τους και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Παρέχουμε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, οικοδομικές άδειες, άδειες καταστημάτων, στατιστικές μελέτες, αρχιτεκτονικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και βεβαιώσεις νομιμότητας.