Μερική ανακαίνιση στον Κορυδαλλό.

Μερική ανακαίνιση στον Κορυδαλλό.