Μελέτη φωτισμού κτιρίου.

Μελέτη φωτισμού κτιρίου.

Μελέτη φωτισμού κτιρίου.


Έργα Description

Τρισδιάστατος σχεδιασμός πρότασης όψης κτιρίου και προσομοίωση φωτισμού.

ΘΕΜΑ: Μελέτη φωτισμού κτιρίου.

ΈΡΓΟ: Ανακατασκευή 5 όροφου κτιρίου στην Αθήνα.

Μετά από αλλαγή χρήσης, τροποποίηση διαρρύθμισης και ολική ανακαίνιση θα φέρει 18 διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα.