Δρύς, λευκό και γήινα χρώματα.

Δρύς, λευκό και γήινα χρώματα.