Δημιουργία μεζονέτας!

Δημιουργία μεζονέτας!

Δημιουργία μεζονέτας!


Έργα Description

Αρχιτεκτονική, Εσωτερική διακόσμηση, Κατασκευή.

Το έργο αφορά το σχεδιασμό και την δημιουργία μεζονέτας με χρήση εσωτερικής σκάλας μεταξύ των ορόφων. Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί κατασκευή του ’58, οπότε η εσωτερική διαρρύθμιση του, ακολουθεί τις επιταγές εκείνης της εποχής. Η κάτοψη είχε διαμορφωθεί με χρήση διαδρόμων που περιέκλειαν τους υπόλοιπους χώρους, αλλά ταυτόχρονα τους έκαναν να μοιάζουν μικρότεροι. Η πρόταση μας πέρασε από διάφορα στάδια καθώς η παλαιότητα της κατασκευής δεν επέτρεπε εντατικές επεμβάσεις. Η αδυναμία της υπάρχουσας υποδομής μας οδήγησε στην αναζήτηση εξειδικευμένων τεχνικών και ολοκληρωμένων λύσεων.