Διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου.

Διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου.