Ανακαίνιση με έντονα σχέδια και μεγάλες αντιθέσεις.

Ανακαίνιση με έντονα σχέδια και μεγάλες αντιθέσεις.